Μονόδρομος ήχος σε Asterisk με Mikrotik

/asterisk, RouterOS

Σχετικά με το SIP ALG

Σχεδόν όλοι οι δρομολογητές περιλαμβάνουν μια λειτουργία που ονομάζεται SIP ALG και παραδίδονται με αυτήν την δυνατότητα ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Το Application Layer Application, ή ALG, θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το NAT, αλλά από την εμπειρία μας, οι περισσότερες εφαρμογές ALG είναι λάθος και δημιουργούν πρόβλημα στο SIP.

Το να αφήσουμε το SIP ALG ενεργοποιημένο όχι μόνο δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργικότητα του SIP, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει τη ροή ήχου RTP με αποτέλεσμα να έχουμε μονόδρομο στον ήχο όπου μπορούμε να ακούμε τον καλούντα, αλλά να μην μπορούν να μας ακούσουν ή αντίστροφα.

Το SIP ALG του Mikrotik ονομάζεται SIP Helper και βρίσκεται κάτω από το IP --> Firewall --> Ports Service

Για να το απενεργοποιήσουμε, εκτελούμε την παρακάτω εντολή στο τερματικό:

/ip firewall service-port disable sip
/ip firewall service-port disable h323

Mikrotik SIP ALG

Tο ίδιο μπορούμε να κάνουμε και μέσα από το WinBox.

ΕπόμενοΠροηγούμενο