Λύσεις για επιχειρήσεις

Λύσεις για επιχειρήσεις

Αναγνωρισμένες επιχειρήσεις, ή επιχειρήσεις νέες στο χώρο τους, μπορούν να αναθέσουν στην Technicks SysAid εργασίες που αφορούν

  • δικτυακά τηλεφωνικά κέντρα (περισσότερα εδώ)
  • δικτυακές κάμερες και συστήματα παρακολούθησης (περισσότερα εδώ)
  • δίκτυα συσκευών και υπολογιστών (περισσότερα εδώ)
  • πολλά είδη διακομιστών (περισσότερα εδώ)
  • σχεδιασμό, υλοποίηση, τεχνική υποστήριξη πληροφορικής υποδομής

Οι λύσεις είναι πλήρως παραμετροποιήσιμες, σχεδιασμένες και υλοποιημένες στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.