Τηλεφωνία VoIP

Ο όρος VoIP (IP τηλεφωνία) αναφέρεται στη μεταφορά φωνής πάνω από δίκτυα δεδομένων (δίκτυα τα οποία βασίζονται στην τεχνολογία του Internet και συναντώνται πλέον παντού), όπως για παράδειγμα ένα ιδιωτικό εταιρικό δίκτυο.

Χρησιμοποιώντας δικτυακή τηλεφωνία μπορείτε να συνδέσετε πάνω στο τηλεφωνικό σας κέντρο απλές τηλεφωνικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, IP τηλεφωνικές συσκευές, wifi τηλέφωνα, τηλέφωνα με ενσωματωμένους sip clients, υπολογιστές με κατάλληλους sip και iax clients κτλ.

SysVoip

Πλεονεκτήματα

 • Ενιαία υποδομή για δεδομένα και τηλεφωνία.
 • Πολλαπλά σημεία διαχείρισης και ελέγχου.
 • Συντήρηση και έλεγχος του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών από μακριά μέσω Internet.
 • Άπειρα (θεωρητικά) εσωτερικά τηλέφωνα. Εξαρτώνται μόνο από τις δυνατότητες του υπολογιστή και το bandwidth του δικτύου. Για τα σημερινά δεδομένα 150 - 200 εσωτερικά καλύπτονται άνετα.
 • Πλήθος επιλογών για τηλεφωνικές συσκευές (τυπικές, ΙΡ συσκευές, υπολογιστές - με χρήση κατάλληλων προγραμμάτων κτλ).
 • Δυνατότητα ηχογράφησης.
 • Δυνατότητα προβολής ιστορικού των κλήσεων από οποιονδήποτε υπολογιστή.
 • Αντιστάθμιση της αρχικής επένδυσης, καθώς τυχόν επεκτάσεις γίνονται κυρίως με την προσθήκη τηλεφώνων, χωρίς προσθήκη νέου υλικού στο τηλεφωνικό κέντρο.
 • Έλεγχος πρόσβασης σε όλες τις κλήσεις.
 • Ομαδική τηλεφωνική συνδιάσκεψη.
 • Call Pikup (απάντηση κλήσης απο οποιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή της ομάδας).
 • Αναμονή κλήσης και επιλογή τραγουδιών που θα ακούγονται.
 • Ενσωμάτωση με το Outlook και χρήση των στοιχείων της επαφής για κλήση από τον υπολογιστή ή οποιαδήποτε συσκευή του χώρου.
 • Εύκολη δημιουργία μενού επιλογών, με αποτέλεσμα την καλύτερη δρομολόγηση κλήσεων.
 • Μειωμένο κόστος σε ότι αφορά την αγορά, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη διαχείριση πολλαπλών δικτύων.
 • Καμία χαμένη κλήση, αφού οι εισερχόμενες κλήσεις μπορούν να ακολουθούν ή να αναζητούν τον παραλήπτη αυτόματα (Follow Me).
 • Η χρήση της IP τηλεφωνίας δε δεσμεύει το χρήστη να έχει φυσική παρουσία στο περιβάλλον του τηλ. κέντρου.
 • Με γρήγορο Internet μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, χρησιμοποιώντας την τηλεφωνική γραμμή της επιχείρησης.
 • Με γρήγορο Internet μπορούν να πραγματοποιηθούν ενδοεταιρικές κλήσεις από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.
 • Αντιστοίχηση εξωτερικών τηλεφώνων (κινητά) σε εσωτερικούς 3ψήφιους ή 4ψήφιους αριθμούς.
 • Κάθε νέα υπηρεσία φωνής (και όχι μόνο) μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στο υπάρχον σύστημα.
 • Εύκολη εκπαίδευση του κατόχου, ώστε να διαχειρίζεται μόνος του το τηλ. κέντρο με την χρήση browser από τον υπολογιστή του.
 • Χρήση ασύρματου δικτύου για ενσωμάτωση νέων τηλεφώνων, όταν η αρχική εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης νέων καλωδίων.
 • Ανεξαρτητοποίηση από τους κατασκευαστές τηλεφωνικών κέντρων, αφού μπορείτε να αγοράσετε ένα υπολογιστή από κάποιον προμηθευτή, κάρτες από κάποιον άλλο προμηθευτή, μερικά τηλέφωνα από έναν τρίτο προμηθευτή, κάποια άλλα από έναν τέταρτο κτλ.

Η Technicks SysAid μπορεί να αναλάβει την εγκατάσταση & την παραμετροποίηση voip τηλεφωνίας βασισμένη σε Asterisk.

Ζητήστε μια προσφορά