Το CRM(Customer Relationship Management - Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων) είναι ένας συνδυασμός στρατηγικής και τεχνολογίας για τη δημιουργία και τη βελτίωση των επιχειρηματικών σχέσεων με τους πελάτες. Οι στόχοι του συστήματος CRM είναι τριπλοί- να αποκτήσουν και να αναπτύξουν πελάτες, να αυξήσουν τη μετατροπή πωλήσεων και να βελτιώσουν την ικανοποίηση και τη διατήρηση των πελατών.

Το λογισμικό CRM αναφέρεται συνήθως στο πλαίσιο ενός εργαλείου που χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις για να ενεργοποιήσει τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Διαχείριση Πελατολογίου
  • Διαχείριση Αγορών
  • Εκστρατείες μάρκετινγκ
  • Εξυπηρέτηση πελατών

Κατανόηση των βασικών του CRM

Η διαχείριση σχέσης πελατών (CRM) μπορεί να νοηθεί ως ένας όρος που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους και χτίζει διαρκείς σχέσεις. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συλλέγουν, να αναλύουν, να επεξεργάζονται και να αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τους υποψήφιους πελάτες και τους τρέχοντες πελάτες.

Συγκεκριμένα, το λογισμικό CRM δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν τις σωστές καμπάνιες μάρκετινγκ, να βελτιώσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα και να αυξήσουν τις πωλήσεις. Το CRM είναι ένα βασικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να διατηρήσουν αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες, να αυξήσουν τη διατήρησή τους και τελικά να αυξήσουν τα έσοδά τους.

Συστατικά ενός συστήματος CRM

Με απλά λόγια, τα συστήματα CRM ενοποιούν τις πληροφορίες των πελατών σε ένα κεντρικό σημείο, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να δημιουργήσουν πολύτιμες σχέσεις. Ορισμένα κρίσιμα συστατικά του προηγμένου λογισμικού CRM περιλαμβάνουν:

  • Lead Management

Οι λύσεις CRM διασφαλίζουν ότι δεν μεταβαίνετε σε πολλά μέσα για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τους δυνητικούς πελάτες. Παρέχουν ένα παράθυρο μίας προβολής που περιέχει όλες τις ζωτικές πληροφορίες δυνητικών πελατών, όπως δημογραφικές λεπτομέρειες, παρελθοντικές αλληλεπιδράσεις, υγεία συμφωνίας και βαθμολογία δυνητικών πελατών.

  • Αυτοματοποίηση εργασιών μάρκετινγκ

Το λογισμικό CRM μπορεί να αυτοματοποιήσει εργασίες ρουτίνας, όπως προγραμματισμό ραντεβού, αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χειρισμό παρακολούθησης. Αυτό εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο για τα μέλη της ομάδας, έτσι ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στην επίτευξη στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων.

  • Διαχείριση ροής εργασίας

Με το σωστό λογισμικό CRM, οι εταιρείες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη ροή εργασίας για καλύτερα αποτελέσματα. Η τεχνολογία CRM ενισχύει τη διαφάνεια, διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας και απλοποιεί τις λειτουργίες.

  • Αναφορές και αναλυτικά στοιχεία

Η επένδυση σε αυτοματοποιημένες πλατφόρμες CRM επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν βασικές μετρήσεις και τάσεις των επιχειρήσεων. Το λογισμικό CRM καταγράφει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που διευκολύνουν τη δημιουργία λεπτομερών αναφορών για μια σε βάθος ανάλυση παραμέτρων απόδοσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η εφαρμογή της τεχνολογίας CRM μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πωλήσεων, από το στάδιο της προοπτικής στην τελική μετατροπή. Μπορεί να διαχειριστεί προβλέψεις και ποσοστώσεις που οδηγούν σε καλύτερη λήψη αποφάσεων και δίνει βαθιές επιχειρηματικές γνώσεις.

Η Technicks SysAid μπορεί να αναλάβει την εγκατάσταση & την παραμετροποίηση του Vtiger CRM.

Ζητήστε μια προσφορά