Συστήματα και Δίκτυα

Στις μέρες μας, δίκτυα υπάρχουν παντού. Όποια επιχείρηση και αν επισκεφθείτε και δείτε τουλάχιστον 2 υπολογιστές, τότε το πιο πιθανό είναι στον χώρο να υπάρχει κάποιο δίκτυο. Πόσοι όμως, γνωρίζουν ότι τα δίκτυα δεν περιορίζονται μόνο στους υπολογιστές; Ότι χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο μπορούν να συνδέσουν κατάλληλα τηλέφωνα; Κάμερες; Συσκευές ελέγχου θερμοκρασίας; Συναγερμούς; Συσκεύες ελέγχου του περιβάλλοντα χώρου;

Οι υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Μελέτη και εγκατάσταση τοπικών δικτύων (LAN)
  • Μελέτη και εγκατάσταση ασύρματων δικτύων (WLAN)
  • Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης
  • Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας δικτύων (Firewall, Antivirus κ.α.)
  • Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Παρακολούθησης της σωστής λειτουργίας των Δικτύων
  • Μελέτη και εγκατάσταση ιδιωτικών δικτύων VPN
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευών Switches, Routers