Νέα χαρακτηριστικά

  • Εισαγωγή extension
    Βελτιωμένη περιγραφή για τις στήλες του αρχείου προτύπων extension εισαγωγής

  • Νέα υποστηριζόμενα τηλέφωνα:

    • Fanvil - X3S, X4, X5S, X6
    • Yealink - S σειρά υποστηρίζεται τώρα
  • Κωδικοί χαρακτηριστικών μίας κλήσης (One-dial feature codes)...

Περισσότερα...

Dolibarr 5.0.1, η τελευταία ενημέρωση συντήρησης για για την έκδοση 5.0 του Dolibarr ERP & CRM είναι διαθέσιμη.

Περισσότερα...

Η πρώτη σταθερή έκδοση 5.0 του Dolibarr ERP & CRM είναι διαθέσιμη.

Περισσότερα...