Βελτιώσεις

  • Εισαγωγή και εξαγωγή κωδικών ταχείας κλήσης: αυτή η νέα λειτουργία σας επιτρέπει να εξάγετε όλους τους αριθμούς ταχείας κλήσης σε ένα αρχείο csv, να το επεξεργαστείτε εύκολα και να μεταφορτώσετε στο PBX. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν πρόκειται για μεγάλο αριθμό αριθμών ταχείας κλή...

Περισσότερα...

Νέα χαρακτηριστικά

  • Εισαγωγή extension
    Βελτιωμένη περιγραφή για τις στήλες του αρχείου προτύπων extension εισαγωγής

  • Νέα υποστηριζόμενα τηλέφωνα:

    • Fanvil - X3S, X4, X5S, X6
    • Yealink - S σειρά υποστηρίζεται τώρα
  • Κωδικοί χαρακτηριστικών μίας κλήσης (One-dial feature codes)...

Περισσότερα...