Σχετικά με το SIP ALG

Σχεδόν όλοι οι δρομολογητές περιλαμβάνουν μια λειτουργία που ονομάζεται SIP ALG και παραδίδονται με αυτήν την δυνατότητα ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Το Application Layer Application, ή ALG, θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το NAT, αλλ...

Περισσότερα...

Elastix 3CX
Την Παρασκευή 07/12/2016, το elastix.org μας έκανε μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση μας ενημέρωσε ότι σταματά την παραγωγή και υποστήριξη του Elastix βασισμένου σε Asterisk.

Μαζί με την ανακοίνωση, παρουσιάστηκε το Elastix 5.0, το οποίο δεν βασίζεται πλέον στο Asterisκ, αλλά στο 3CX.

Περισσότερα...

CentOS Ubuntu & Debian

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε και να παραμετροποιήσουμε για σας το Debian - Ubuntu & CentOS λειτουργικού συστήματος Linux για εφαρμογές desktop ή/και web servers, Asterisk /VOIP, mail severs, file server, firewall, proxy server, VPN κ.α.

Περισσότερα...