Υποστηριξη Debian - Ubuntu & CentOS

/asterisk, ubuntu, debian, desktop, server

CentOS Ubuntu & Debian

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε και να παραμετροποιήσουμε για σας το Debian - Ubuntu & CentOS λειτουργικού συστήματος Linux για εφαρμογές desktop ή/και web servers, Asterisk /VOIP, mail severs, file server, firewall, proxy server, VPN κ.α.

Ενδεικτικές υπηρεσίες Linux

  • Κατασκευή Servers, συντήρηση, αναβάθμιση συστήματος
  • File,Mail,Web,Ftp,VPN,Proxy Servers, SPAM filtering, Firewalls, Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων
  • Απομακρυσμένη διαχείριση Συστημάτων και Εφαρμογών
  • Ρυθμίσεις πυρήνα & βελτιστοποίηση ανά σύστημα
  • Δίκτυα (LAN,WAN,VPN)
  • Embedded Linux devices
  • Linux servers για φιλοξενία ιστοσελίδων και εταιρικών εφαρμογών
  • Asterisk & Voip εφαρμογές
  • Έτοιμες λύσεις file server, mail server, proxy server, firewall server, fax server κτλ βασισμένες σε linux.

Επόμενο