Διάθεση & Υποστήριξη Dolibarr ERP/CRM

/crm, dolibarr, erp

Dolibarr ERP & CRM

Η Technicks SysAid διαθέτει και υποστηρίζει το DolibarrERP/CRM, που είναι το ιδανικό για τη Μηχανογράφηση της επιχείρησης σας καλύπτει όλες τις ιδιάζουσες ανάγκες της επιχείρησης και είναι απλό για τον αρχάριο χρήστη

Εμπιστευτείτε τη TechnicksICT για :

  • Χαμηλό Ετήσιο Κόστος Συντήρησης ΧΩΡΙΣ Χρεώσεις ανά θέση Εργασία .
  • Δυνατότητα Σύνδεσης των υποκαταστημάτων της Επιχείρησης με Ανταλλαγή Δεδομένων σε Real Time.
  • Συνεχή Εξέλιξη της Εφαρμογής μιας και είναι ανοιχτού λογισμικού (open source)
  • Άμεση Έναρξη Αποδοτικής Λειτουργίας της Εφαρμογής

Υποστηρίζονται όλες οι καταξιωμένες διανομές Dolibarr ERP/CRM.

echnicks SysAid dolibarr preferred partner

ΕπόμενοΠροηγούμενο