Παρακάτω θα δούμε για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε ή να προσθέσουμε ένα συντελεστή Φ.Π.Α..
Οι οδηγίες είναι για εκδοσή του Dolibarr ERP & CRM 3.4.2 ή νεότερη.

Περισσότερα...

Εάν φτάσατε στο σημείο που να θέλετε να δώσετε ένα τέλος στα post it, τα χειρόγραφα τιμολόγια κ.λ.π., αλλά δεν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά ένα ακριβό εργαλείο ERP & CRM, τότε αξίζει να ρίξετε μια ματιά στο dolibarr.org (Αγγλικό site) dolibarr.gr (Ελληνικό site).

Περισσότερα...

Dolibarr ERP & CRM

Η Technicks SysAid διαθέτει και υποστηρίζει το DolibarrERP/CRM, που είναι το ιδανικό για τη Μηχανογράφηση της επιχείρησης σας καλύπτει όλες τις ιδιάζουσες ανάγκες της επιχείρησης και είναι απλό για τον αρχάριο χρήστη

Περισσότερα...

CentOS Ubuntu & Debian

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε και να παραμετροποιήσουμε για σας το Debian - Ubuntu & CentOS λειτουργικού συστήματος Linux για εφαρμογές desktop ή/και web servers, Asterisk /VOIP, mail severs, file server, firewall, proxy server, VPN κ.α.

Περισσότερα...